Noord-HollandMetropoolregio Amsterdam

 

De monitor plancapaciteit heeft als doel actueel in beeld te hebben wat de capaciteit in woningbouwplannen is binnen de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam.

Kaart publieke plannen

Plannen en gegevens

Ga hier naar het openbare gedeelte van de plannen en gegevens.

 

Plannen en gegevens

Wat is plancapaciteit?

De provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam monitoren gezamenlijk de woningbouwcapaciteit. De monitor plancapaciteit heeft als doel actueel in beeld te hebben wat de capaciteit in woningbouwplannen is. Het gaat hierbij om zowel harde (vastgestelde) als zachte woningbouwplannen (incl. potentiele locaties voor woningbouw).

Via deze website zijn de gegevens per nieuwbouwplan te bekijken en is ook de ligging te zien op kaartbeeld.

De gepresenteerde gegevens zijn vaak niet exact gelijk aan het aantal nieuwbouwwoningen dat er in werkelijkheid gebouwd gaat worden. Het geeft een indicatie van de capaciteit in woningbouwplannen die er op dit moment zijn. Plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen nieuwbouwplannen bijkomen.

Realisatie & uitvoering 

d

www.rigo.nl

Contact

Heeft u vragen over deze site stuur een mail naar [email protected]